Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Pohár 1. ročníku soutěže firmy SIEMENS zůstává na VOŠ a SPŠ, Jičín

V termínu 23. – 24. října proběhlo na Vyšší odborné škole a střední průmyslové škole v Jičíně setkání zástupců partnerských škol společnosti Siemens. Účastnili se ho zástupci firmy a dále partnerských škol z Vyšší odborné školy a střední průmyslové školy Jičín, Středního odborného učiliště Domažlice a Střední školy technické a zemědělské Mohelnice.

Úvodním slovem zahájila setkání paní ředitelka Ing. Alena Žalská spolu s manažerem společnosti Siemens ČR panem Jiřím Karasem.

Pan David Suchý (Siemens) nás seznámil s proběhlým setkáním partnerských škol v Linci. Následovala zajímavá prezentace Evy Klocové (Siemens) na téma mezinárodní CNC programovací soutěž – World Skills. Této soutěže se účastní velký počet zemí, Česká republika zde zatím chybí. Bude se účastnit příští rok?

Následovalo představení Vyšší průmyslové školy a střední odborné školy v Jičíně s prohlídkou prostor a praktickými ukázkami z obrábění, elektrotechniky, pneumatiky a informačních technologií. Účastníci si prohlédli mimo jiné CNC obráběcí stroj v provozu, pneumatické prvky nebo 3D tiskárnu.

Po prohlídce školy následovala exkurze do firmy VAPOS, spol s r.o. Firma se zabývá výrobou CNC obráběcích strojů, výrobou tažných zařízení k osobním automobilům a zakázkovou výrobou pro automobilový průmysl.

Druhý blok setkání začal v pátek v ranních hodinách a představili se zde zástupci Technické univerzity v Liberci, dále pak zástupci partnerských firem Deprag CZ a.s., Skopísek Střeleč a.s., Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Setkání vyvrcholilo vyhlášením soutěže o Putovní pohár partnerských škol SINUMERIK CUP. Soutěž se uskutečnila v programu SIEMENS SINUMERIK OPERATE – modul SHOP Milling, který firma dodává, jako řídicí systém, do CNC obráběcích strojů. Tato celorepubliková soutěž probíhala mezi všemi certifikovanými školami. Za naši školu se soutěže zúčastnili studenti, nyní již 4. ročníku SPŠ – zaměření programování CNC strojů, jmenovitě Skalský Pavel, Volný Adam, Šolc Jakub a Novotný Jiří ze třídy SC4.

Jako zadání, měli studenti, k dispozici technický výkres součásti a 3D model. Dle zadaných parametrů naprogramovali danou součást, zpracovali technologický postup a tabulku nástrojů, včetně návrhu řezných podmínek, atd. Následný program poslali zpět k posouzení technikům do SIEMENSU. Pro druhou část se studenti připravili prezentaci k danému výrobku, kde před porotou detailněji popisovali technologický postup výroby soutěžního obrobku a odpovídali na všetečné otázky poroty. Porotu tvořili z řad učitelů VŠ strojní (VUT Brno) a zástupci firmy SIEMENS, hlavním hodnotitelem byl Ing. Aleš Polzer, Ph.D. odborný asistent z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.

Samotného vyhodnocení se ujal zástupce Technické univerzity v Liberci pan Aleš Polzer, který byl hlavním porotcem a seznámil přítomné soutěžní týmy s výsledky hodnocení jejich soutěžních prací.

První místo obsadili studenti Vyšší odborné školy z Jičína, druhé místo patří studentům z Mohelnické Střední školy technické a zemědělské a třetí místo získal tým ze Středního odborného učiliště v Domažlicích. Vítězný tým převzal z rukou zástupců společnosti SIEMENS putovní pohár SINUMERK CUP.

Po vyhlášení výsledků proběhla diskuze k samotné soutěži a bylo vyhlášeno další soutěžní kolo o Putovní pohár partnerských škol Siemens SINMUERIK CUP pro školní rok 2015/2016.
 

setkání zástupců partnerských škol společnosti Siemens setkání zástupců partnerských škol společnosti Siemens
setkání zástupců partnerských škol společnosti Siemens setkání zástupců partnerských škol společnosti Siemens
setkání zástupců partnerských škol společnosti Siemens setkání zástupců partnerských škol společnosti Siemens
setkání zástupců partnerských škol společnosti Siemens setkání zástupců partnerských škol společnosti Siemens