Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Projekt „Vstupujeme na trh země souseda“ umožnil našim žákům navštívit 20. října 2014 partnerskou školu Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy

 

V rámci mezinárodního projektu „Vstupujeme na trh země souseda“ jsme navštívili naši družební střední odbornou školu Zespol Szkól Budowlano-Elektrycznych Sobieskiego im. Jana III v polské Swidnici. Toto město je také partnerským městem Jičína.

Odborné exkurze se zúčastnilo 40 žáků prvního ročníku oboru strojírenství a druhého ročníku oboru elektrotechnika VOŠ a SPŠ, Jičín a 4 pedagogové. Tato exkurze sledovala svůj odborný, kulturní a jazykový cíl.

Po oficiálním přivítání našich žáků ředitelkou školy paní Krystynou Kowalonek a zástupcem Rafalem Fasugou byli studenti seznámeni se swidnickým regionem, historií a současností školy. Paní ředitelka představila jednotlivé obory školy – Technik Informatyk, Technik Budownictwa a Technik Elektrik. Část úvodní prezentace školy proběhla v anglickém jazyce, a tak si žáci mohli otestovat své jazykové kompetence v praxi. Poté si žáci ve skupinkách s vyučujícími odborných předmětů prohlédli školu, nahlédli do odborných učeben a laboratoří. Také měli možnost neformálně se zúčastnit výuky odborných elektrotechnických předmětů v počítačových učebnách. Žáky zejména zaujaly nově vybavené laboratoře výpočetní techniky v moderní budově elektrotechniky. Žáci měli také možnost se neformálně setkat s žáky polské školy. Odpoledne proběhla prohlídka města, kterou pro nás škola zajistila i s odborným výkladem.

Tato exkurze umožnila žákům i učitelům naší školy porovnat výuku, vybavenost škol a odborné zaměření. Dalším přínosem bylo seznámení s regionem. Během exkurze došlo i k setkání pedagogů s vedením školy, na kterém byly projednány možnosti a směry další užší spolupráce mezi školami v oblasti odborné, sportovní a kulturně-jazykové. Při možné realizaci budoucí spolupráce v rámci evropských projektů by velkou výhodou byla stejná odborná zaměřenost škol, jazyková příbuznost i blízká vzdálenost obou regionů. Byla by tak využita možnost, kterou přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika nabízí.

 

Studenti 1. ročníku oboru strojírenství a 2. ročníku oboru elektrotechnika naší školy VOŠ a SPŠ, Jičín se seznámili s obory partnerské školy ve Swidnici a systémem vzdělávání v Polsku. Partnerská škola připravila i komentovanou prohlídku historických památek města Swidnica. Na setkání se zástupci škol dohodli na další spolupráci, na jaře 2015 navštíví polští studenti jičínskou průmyslovku a budou usilovat o rozvoj další spolupráce formou společných aktivit.

Město Świdnica (česky Svídnice) leží na jihu polské části Slezska na území dnešního Dolnoslezského vojvodství. Je správním, hospodářským a kulturním centrem celé oblasti, moderním městem s 60 tisíci obyvateli a bohatou historií.
Ve 14. století byla Świdnica hlavním městem někdejšího Swidnicko-javorského knížectví. S dědičkou tohoto území Annou Swídnickou se v roce 1353 oženíl český král a římský císař Karel IV. Byla jeho třetí ženou a sňatkem s ní získal český panovník kontrolu nad slezskými knížectvími. Propojení historie Świdnice s dějinami Českého státu se odráží i ve stavebních památkách města. K takovým patří gotická Katedrála sv.Stanislava a sv.Václava (Katedra pw. Św.Stanisława a Św.Wacława). Její stavba byla zahájena ve 30. letech 14. století, dnes patří k významným objektům města, která je vidět ze vzdálenosti několika kilometrů (věž katedrály se svými 103 metry patří mezi nejvyšší v Polsku). My jsme měli možnost prohlédnout si tuto sakrální památku a obdivovat i její barokní interiér. Poté jsme navštívili další zajímavou památku světového významu, Kostel Míru Svaté Trojice (Kościól Pokoju pw. Św. Trójcy). Ten byl v roce 2001 zapsán na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. Tento evangelický kostel byl postaven v letech 1656-1657 (během necelého jednoho roku) a jedná se o největší dřevěnou stavbu v Evropě, která slouží náboženským účelům. Krásně zdobený vnitřní prostor pojme až 7 500 lidí.

Při procházce historickým centrem na nás Świdnica působila příjemnou atmosférou. Muzeum kupectví, Neptunova kašna, náměstí s historickými domy, k tomu slunečné počasí – to vše pozitivně umocnilo naše dojmy z návštěvy tohoto polského města.

Návštěvu polské školy byla zajištěna v rámci realizace projektu "Vstupujeme na trh země souseda" – reg. č. PL.3.22/2.1.00/11.02608, z operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. Žáci byli o této skutečnosti informováni.
 

Exkurze do Polska Exkurze do Polska
Exkurze do Polska Exkurze do Polska