Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Soutěž SIEMENS – 1. ročník

Soutěž firmy SIEMENS v programu SIEMENS SINUMERIK OPERATE – modul frézování

Dne 10. 6. 2014 se konal, na naší škole VOŠ a SPŠ, Jičín, první ročník soutěže mladých programátorů CNC strojů. Soutěž probíhala v programu od firmy SIEMENS SINUMERIK OPERATE – modul SHOP Milling a to v nejnovější verzi, kterou firma dodává, jako řídicí systém, do CNC strojů. Za naší školu se soutěže zúčastnili studenti 3. ročníku SPŠ – zaměření programování CNC strojů. Pro první ročník byl zvolen výrobek na frézování.

Soutěž měla následující parametry. Studenti dostali k dispozici technický výkres součásti a 3D model. Dle zadaných parametrů měli naprogramovat danou součást, zpracovat technologický postup a tabulku nástrojů, včetně korekcí atd. Následný program poslali zpět, k posouzení technikům do SIEMENSU. Dále následovala druhá část, studenti si připravili prezentaci, kde detailněji popisovali, před porotou, technologický postup výroby soutěžního obrobku a odpovídali na všetečné otázky poroty z řad učitelů VŠ-strojní a zástupců firmy SIEMENS.

Na závěr bylo vyhodnocení a poděkování, studenti byli porotou pochváleni za vzorný přístup a předvedený výkon, dále jen již zbývá vyčkat na celkové výsledky, které sdělí firma SIEMENS až po zhlédnutí všech partnerských a certifikovaných pracovišť na školách v ČR.

za kolektiv František Kubín