Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Na shledanou v novém školním roce 2014/2015!

Závěrečný týden školního roku VOŠ a SPŠ, Jičín se tradičně nese v duchu odborných a společenskovědných exkurzí, Sportovního dne ředitelky školy a vrcholí slavnostním zakončením v prostorách kina Český ráj.

I letošní setkání studentů a učitelů zahájila ředitelka školy Ing. Alena Žalská a poté následoval program, kterým zkušeně provázel student SC2 Petr Koťátko a technicky jej zajišťoval student I1a Michal Nguen. Citát Jana Wericha “Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl…“ naznačil téma dnešních příspěvků: dělejme to, co nás baví, a dělejme to pořádně.

Rozpohybované logo školy nahradily barevné a zaplněné londýnské ulice, jejichž atmosféru dokreslovaly písně nezapomenutelných Beatles. V Londýně totiž vybraní studenti 3. a 4. ročníků strávili dvoutýdenní odbornou stáž. Z Londýna jsme se dostali do šmírem vonící garáže, v níž šikovné ruce studenta 2. ročníku zrestaurovaly historickou motorku Indian. Rapperská píseň a videem zachycené výkony dvou studentů 3. ročníku nás vzápětí přesvědčovaly o novém životním stylu zvaném seberevolta. Ukázky požárního sportu, paintballu a smysluplně využitých volných chvil studentů naší a družební školy slovenského Martina vyvrcholily názornou demonstrací práce zájmového kroužku robotiky.
Vrchol setkání již opakovaně představovalo předávání odměn studentům s vyznamenáním, úspěšným řešitelům SOČ a středoškolských olympiád, šachistům či jednotlivcům a kolektivům tříd za sportovní klání.
Spokojení učitelé a rozesmátí studenti si už jen popřáli krásné prázdniny s množstvím nezapomenutelných zážitků a nových přátel.

PhDr. Irena Bílková
 

Závěr školního roku Závěr školního roku
Závěr školního roku Závěr školního roku