Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Krajské kolo Studentské odborné činnosti 2014

 

12. května 2014 se konalo v Gymnáziu J. K. Tyla Hradec Králové krajské kolo studentské odborné činnosti. Slavnostní zahájení provedl garant soutěže PaedDr. Luboš Hodný a ředitel gymnazia Mgr. Novák. Tohoto aktu se rovněž zúčastnila radní pro školství Mgr. Šormová, člen ústřední komise SOČ za Královéhradecký kraj PaedDr. Pavel Jankovský a vedoucí ŠZ DVPP Mgr. Dana Beráková. Přítomni byli rovněž zástupci sponzorů a členové odborných hodnotitelských komisí.

Naši školu reprezentovali v tomto kole čtyři studenti, kteří postoupili z okresního kola. V oboru Fyzika Kamil Mádle (EA 4), v oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Dominik Paulů (EA 4), v oboru Tvorba učebních pomůcek Martin Rusek ( I4A ) a v oboru Informatika Michal Klacík I4A). V letošním ročníku byla početně nejvíce zastoupena kategorie Informatika a tedy i konkurence zde byla značná. Můžeme proto šesté místo Michala Klacíka považovat za úspěch. Poměrně značná konkurence byla i v oboru Fyzika, ve kterém se Kamil Mádle umístil na šestém místě. Oproti předchozím ročníkům měl letošní ročník soutěže poměrně silné obsazení v oboru Tvorba učebních pomůcek. V tomto oboru obsadil Michal Rusek se svojí prací sedmé místo. Největšího úspěchu dosáhl se svojí prací „Absolutní snímač úhlu natočení“ v oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Dominik Paulů, který obsadil druhé místo. V letošním ročníku se tedy žádnému našemu studentovi nepodařilo vybojovat postup do celostátního kola SOČ.

I když letošní ročník nebyl pro nás tak úspěšný jako loňský, patří velké poděkování všem zúčastněným studentům za jejich reprezentaci naši školy. Práce všech studentů, a tedy i našich, byly porotci hodnoceny jako velice dobré a to je velkým oceněním jak jejich práce, tak i práce pedagogů, kteří jim pomáhali. Čas, který věnovali studentské odborné činnosti, nebyl časem promarněným a přinesl zcela jistě studentům zkušenosti, které mohou uplatnit v praktickém životě. Všem našim účastníkům krajského kola SOČ gratulujeme a doufáme, že budou inspirací mladším kolegům, abychom v příštím ročníku SOČ dosáhli alespoň takových výsledků jako letos.

Ing. Zdeněk Zikeš
 

SOČ SOČ
SOČ SOČ