Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Přednáška o elektromobilitě a zelené energii

Dne 2. dubna 2014 se na naší škole uskutečnila přednáška o elektromobilitě a alternativních zdrojích energie vedená PhDr. Jiřím Vlkem, členem ASEP (Asociace mobilního průmyslu). Přednáška proběhla ve dvou dvouhodinových turnusech pro třídy ST1, OB 1, I1b, V1 a V2. Přednášející velice fundovaně pohovořil o historii, současnosti a trendech ve vývoji elektromobilů a svůj projev doprovázel zajímavou presentací. Vzhledem k většinovému chlapeckému publiku se přednáška setkala s velkým úspěchem. Škoda, že vzhledem k časové náročnosti byl malý prostor pro dotazy. Na konci obou přednášek proběhlo slosování o projížďku zatím nejkvalitnějším elektromobilem Tesla S. Vedle technických parametrů elektromobilů, se přednášející zmínil i o mezinárodních automobilových závodech aut s alternativním pohonem, kterých se osobně účastní. Část přednášky se též týkala alternativních zdrojů energie a zapojení ASEP do mezinárodních projektů a charitativní činnosti. Po obou turnusech se studenti mohli jít podívat na elektromobil, kterým hosté přijeli, a někteří si ozkoušeli i jízdu v něm.

Stejná přednáška se konala i v odpoledních hodinách pro veřejnost.

Ing. Irena Fišerová
 

Přednáška elektromobily Přednáška elektromobily
Přednáška elektromobily Přednáška elektromobily