Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Exkurze do čističky odpadních vod

Ve dnech 31. března a 25. dubna 2014 proběhly exkurze do čistírny odpadních vod Jičín všech tříd 1. ročníku SPŠ. Využili jsme Dne otevřených dveří, který se zde konal v rámci Mezinárodního dne vody. Do areálu, který se nachází na konci Jičína při odbočce do Čejkovic, jsme se dostali pěšky. Čistírna se nachází v místě, kde pracovala původní čistička. Vybudování nového areálu bylo z velké části financováno EU.

Vzhledem k tomu, že jde o pracoviště se zvýšeným nárokem na dodržování hygienických norem, bylo nutno se předem seznámit s Návštěvním řádem a podepsat jej.

Byli jsme rozděleni do dvou skupin. Každé skupině byl přidělen jeden odborný pracovník ČOV. Provedli nás postupně po celém areálu čistírny. Na jednotlivých úsecích jsme vyslechli zajímavý popis funkce, vybavení a řízení příslušné fáze čištění. Tam, kde nebylo možno nahlédnout přímo dovnitř zařízení, měli průvodci připravený obrazový materiál. Většina žáků pozorně naslouchala výkladu. Část žáků se zdržela déle nad rámec plánované exkurze a využila přítomnosti zkušeného pracovníka čističky k zodpovězení řady dotazů. Nakonec jsme se dostali i do velína, kde jsme měli možnost přímo nahlédnout na řízení nejen celého objektu jičínské čistírny, ale i řady dalších čističek z okolních obcí, které pod jičínskou spadají. Pozoruhodné je, že od své rekonstrukce nezažila jičínská čistírna žádnou vážnější poruchu, která by vedla k dlouhodobému ochromení provozu, a že voda, která opouští čistírnu, je několikanásobně čistší než voda, která protéká řekou Cidlinou. Dalším kladem je, že čistírna je schopna použitím odpadního biologického materiálu vyrobit až 70 % vlastní elektrické energie.

Ing. Irena Fišerová