Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Prezentace firmy Swell, spol. s r.o. – "Možnost uplatnění studentů VOŠ a SPŠ, Jičín"

Dne 15. dubna 2014 se konala velmi zajímavá prezentace firmy Swell, spol. s r.o. na Vyšší odborné škole a střední průmyslové škole v Jičíně. Byla určena jednak studentům pomaturitního studia Strojírenství s využitím CAD a CAM, kteří zvláště ve vyšších ročnících mají určité odborné znalosti v oblasti strojírenství, ale i žákům prvního ročníku maturitního oboru Strojírenství, před kterým stojí v současné době rozhodnutí, mají-li volit specializaci programování CNC strojů nebo mechatronika. Prezentace proto probíhala ve dvou skupinách formou tematických bloků přizpůsobených cílovým posluchačům a požadovanému účelu. Jednotlivé dílčí přednášky využívaly znalosti a zaměření prezentované firmy. Velmi poutavé bylo téma „konstrukce a výpočty“, jež vhodně doplnilo význam vybraných odborných předmětů na naší škole. Další oblast „vývojová zkušebna“ ukázala široké využití znalosti z mechatroniky v praxi při specializovaných zkouškách komponent zpravidla automobilového průmyslu. Se zájmem se setkalo i téma „prototypy a nástroje“, které zaujalo využitím CAM v praxi. Velmi zajímavé bylo například obrábění oběžného kola turbíny s lopatkami v pěti osách. Zvláště mladší studenty zaujala spolupráce firmy Swell v oblasti vývoje monopostů F1.
 

Celkový zájem studentů ukázal, jak je současná oblast strojírenství zajímavá. Nezbývá než jen doufat, že se to projeví na jejich studiu a zájmu o co nejlepší výsledky, které jim umožní odpovídající start dalšího uplatnění na trhu práce.
 

Na závěr by bylo vhodné vyzvednout přípravu a poutavé prezentace pracovníků firmy Swell.

Prezentace SWELL Prezentace SWELL
Prezentace SWELL Prezentace SWELL