Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Beseda Energie – budoucnost lidstva

Ve dnech 27. a 28. března 2014 uspořádala Agentura J. L. M. na naší škole besedy s názvem Energie – budoucnost lidstva. Všechny první ročníky se během dvou vyučovacích hodin seznámily s problematikou energetiky. Hlavními tématy byly: výhody i nevýhody současných zdrojů energie, srovnání obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie a také plány do budoucna. Během besed si studenti vyzkoušeli některé praktické pokusy a ti šikovnější si odnesli i malé dárky.