Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Vivat Comenius
Budoucí techniky navštívili poslové Učitele národů

 

Světově proslulý kytarista Štěpán Rak a herec s podmanivým hlasem a vystupováním Alfred Strejček – autor pořadu přijeli 4.března 2014 připomenout studentům VOŠ a SPŠ, Jičín učení jedné z nejvýraznějších osobností českých dějin, Jana Ámose Komenského, a to v rámci předvedení hudebně literárního pořadu Vivat Comenius – Obecná porada o nápravě věcí lidských.

 

Program byl určen hlavně pro studenty třetích a čtvrtých ročníků v rámci přípravy k maturitním zkouškám. Oba umělci byli odměněni vřelým potleskem za svoji mistrovskou výpravu do světa morálních témat provedenou jak v českém tak anglickém jazyce. Studenti jistě porozuměli síle poznání ale i převaze lidství nad vědomostmi – neodmyslitelné podmínky např. pro úspěšnou týmovou spolupráci v kolektivech. Je překvapivé jak mladí posluchači, kteří mají blíže k elektronickým součástkám, integrovaným obvodům, automatům a strojírenským zařízením, byli zaujati ryze humánně zaměřeným představením.

 

VOŠ a SPŠ, Jičín, jako jediná škola v celé České republice, zařadila letos tento program do svého výchovně vzdělávacího plánu a příhlásila se tak k odkazu Jana Ámose Komenského v celé šíři.

 

Petr Hejna