Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

EXKURZE DO PRAHY – LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA A TECHNICKÉ MUZEUM

Ve středu 26. února 2014 se žáci tříd ST1 a EA2 zúčastnili exkurze do Prahy. Nejdříve jeli na letiště Václava Havla – na terminál 3, kde byl začátek prohlídky letiště. Tento terminál je využíván pro všeobecné letectví (General Aviation) už od roku 1997. Během dvouhodinnové exkurze autobusem v prostorách letištní plochy žáci navštívili Záchrannou požární stanici, uviděli budovy Českých aerolinii, letecké hangáry, cargo zónu a několik letadel různých leteckých společností. Zajímavé bylo zhlédnutí technických postupů po přistání i těsně před odletem letadla. Celá exkurze byla komentována odborným výkladem. O zájmu žáků svědčí mnohé dotazy, které měli během celé prohlídky.

Dále exkurze pokračovala návštěvou Technického muzea v Praze. Zde si žáci mohli sami prohlédnout několik zajímavých expozic – např. fotografie, doprava, letiště, astronomie, tiskařství, technika v domácnosti, hutnictví, měření času. Pro žáky byly přitažlivé hlavně interaktivní exponáty v části nazvané Technika hrou.

Tato jednodenní odborná exkurze byla pro naše žáky velmi přínosná z hlediska jejich odborného technického i všeobecného vzdělávání.