Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Exkurze – Continental a.s. – 20. 1. 2014

Hlavní náplní exkurze třídy SM3 byla metrologická soustava firmy (vstupní a výstupní kontrola a další dílčí – interní měření), moderní měřící technika ve strojírenském závodě – automobilové součástky, výroba brzdových posilovačů do automobilů.

Pneumatické, hydraulické a elektrotechnické prvky včetně řízení CNC prvků a robotizace.

  1. Pneumatické pohony
  2. Pneumatické válce
  3. Elektropneumatické ventily
  4. Měřidla tvrdosti, drsnosti a délková měřidla (metoda přímá a nepřímá)
  5. 2D a 3D měřicí zařízení, scanner 3D
  6. Měřicí automaty
  7. Solná laboratoř a vzorková zkušebna
  8. Přehled technické dokumentace a norem ISO/DIN, VDE a ČSN
  9. Celková montáž brzdových posilovačů – booster-single

Žáci si prohlédli výrobních části firmy a přípravnu polotovarů brzdového posilovače, montážní linku a kontrolní výstupní pracoviště. Seznámili se s expedicí hotových výrobků, skladovacími prostory firmy, zkušebnou prototypů a hotových výrobků, laboratořemi měřicí a diagnostické techniky.

František Kubín DiS.

 

Exkurze Continental