Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Beseda se zahraničními studenty

V úterý 1. října 2013 proběhla na obou školních budovách beseda se zahraničními studenty, kteří jsou na ročním studiu v našem regionu v rámci programu AFS. Šlo o studenty a studentku z Argentiny, Německa a Thajska. Součástí besedy byla i prezentace organizace AFS Mezikulturní programy. Naši studenti byli prostřednictvím krátkých aktivit seznámeni s hlavními cíli této mezinárodní organizace – poznat a pochopit mnohočetnost kultur jednotlivých národů na zemi a tím vést ke vzájemnému mírovému soužití.

Vzhledem k tomu, že zahraniční studenti pobývají u nás zatím jen krátce, byla beseda vedena převážně v angličtině. Škoda jen, že se nepodařilo zcela prolomit jazykovou bariéru a že otázky byly kladeny převážně dohlížejícími učiteli.
 

Irena Fišerová