Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Exkurze za obnovitelnými zdroji energie

 

Ve dnech 21. a 25. října se žáci prvního ročníků pod vedením M. Breta, F. Mejsnara a M. Drobníkové zúčastnili exkurze za obnovitelnými zdroji energie. V prvním termínu jely třídy ET1 a ST1. Třídy I1A a I1B se zúčastnily exkurze o čtyři dny později.

Nejprve jsme se autobusem přesunuli do Hradce Králové, kde se na Labi nachází malá vodní elektrárna Hučák. Ve zdejším informačním centru jsme shlédli video o malých vodních elektrárnách na Labi. Poté jsme si prohlédli expozici věnovanou obnovitelným zdrojům energie. Na závěr jsme si prošli technické zázemí hydroelektrárny.

Následovala cesta do bioplynové stanice v Kněžicích. Zde jsme dostali odborný výklad o výhodách zpracování biologického materiálu. Prohlédli jsme si proces zpracování zbytkového biologického paliva, který využívají k výrobě elektřiny i ohřevu vody pro vesnici.