Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Okresní kolo studentské odborné činnosti 2013.

 

V pátek 19. dubna 2013 se v prostorách DVPP Jičín,Železnická 460 konalo okresní kolo studentské odborné činnosti. Odborná komise ve složení Mgr.Lüftnerová, Ing.Kunc a Ing.Zikeš hodnotila 8 prací z oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Informatika“, „Strojírenství, hutnictví doprava a průmyslový design“, Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času“, Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie, „Stavebnictví, architektura a design interiérů“ a Fyzika. Z každého oboru mohly postoupit do krajského kola dvě nejlepší práce.

V oboru Elektronika soutěžili David Novotný (třída EA 4) s prací:“Analogový robot“ a Ludvík Saska (třída EA 4) s prací:“Digitálně nastavitelný zdroj 0-29,9 V/3 A “ . Z této kategorie postoupili do krajského kola oba soutěžící s tím, že David Novotný obsadil první a Ludvík Saska druhé místo.

V oboru Informatika soutěžil Tomáš Biheler (třída I 4A) s prací:“Tvorba aplikace pro školní informační panel v pokročilém program. jazyce“. A ten také postoupil do krajského kola.

V oboru Strojírenství soutěžil Jakub Hůlek (třída EA 4) s prací :“Polohování pákového servopohonu. I jeho práce postupuje do krajského kola.

V oboru Problematika volného času soutěžili jako jediní Ondřej Lemberk a Vít Šanda (třída I4 B) s prací:“Dokumentarní video“ . I oni dostali šanci postoupit do krajského kola s tím, že svoji práci doplní o informace z průzkumu dat a video přiloží k práci.

Jedinou prací byla rovněž i soutěžní práce Matěje Řeháka (třída I4 A):“Regulace vytápění pomocí mikroprocesorové techniky“ v oboru „Stavebnictví“. I tuto prací odborná komise doporučila k postupu do krajského kola. Komise konstatovala, že tato práce nepatří do deklarovaného oboru a přeřadila ji pro krajskou soutěž do oboru „Informatika“.

V oboru Tvorba učebních pomůcek soutěžil Ladislav Bíba s prací: „Generátor funkcí, řízený mikroprocesorem“ (třída ES 4). Tuto práci komise nedoporučila k postupu do krajského kola vzhledem k tomu, že soutěžící vložil do práce oproti ostatním účastníkům okresní soutěže málo své vlastní práce.

Z oboru Fyzika postoupil se svou prací: „Meteostanice“ Michal Rychlý (třída EA 4).

Všechny práce, prezentované na okresním kole soutěže SOČ měly velmi dobrou úroveň, což jsme konstatovali již na školním kole a zcela určitě si postup do krajského kola zaslouží. Je nutné poděkovat pedagogům, kteří studenty vedli za jejich obětavou práci, která přinesla i v okresním kole své ovoce . Soutěž byla veřejná , ale bohužel se nikdo ze studentů nepřišel podívat jak jejich spolužáci dovedou prodat výsledky své práce. Doufáme, že výsledky budou zejména mladší studenty inspirovat k účasti na soutěži v příštím školním roce.

Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme úspěšné umístění v krajském kole, které se uskuteční 30.4.2013 v budově Gymnázia J.K.Tyla v Hradci Králové. Věříme, že i v letošním roce postoupí některý z našich studentů do celostátního kola v Brně.