Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Školní kolo studentské odborné činnosti 2013

 

V pondělí 18. března 2013 se na naší škole konalo školní kolo studentské odborné činnosti. Odborná komise ve složení Mgr. Poláková, Ing. Havlík, Ing. Zikeš, Ing. Blažek, Ing. Vik a p. Pour hodnotila 12 prací z oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Informatika“, „Strojírenství, hutnictví doprava a průmyslový design“, „Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času“, Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie, „Stavebnictví, architektura a design interiérů“ a Fyzika. Z každého oboru mohla postoupit do okresního kola jedna nejlepší práce.

V obru Elektronika soutěžili David Novotný (třída EA4) s prací: “Analogový robot“ a Ludvík Saska (třída EA4) s prací: “Digitálně nastavitelný zdroj 0-29,9 V/3 A “ . Z této kategorie postoupil do okresního kola se svou prací student David Novotný. Komise doporučila požádat o postup i pro Ludvíka Sasku vzhledem ke kvalitě práce.

V oboru Informatika soutěžil Tomáš Biheler (třída I4A) s prací: “Tvorba aplikace pro školní informační panel v pokročilém program. jazyce“. A ten také postoupil do okresního kola.
V oboru Strojírenství soutěžil Jakub Hůlek (třída EA4) s prací : “Polohování pákového servopohonu“. I jeho práce postupuje do okresního kola.

V oboru Problematika volného času soutěžili jako jediní Ondřej Lemberk a Vít Šanda (třída I4B) s prací: “Dokumentarní video“ a tím dostali šanci postoupit do okresního kola.
Jedinou prací byla rovněž i soutěžní práce Matěje Řeháka (třída I4 A): “Regulace vytápění pomocí mikroprocesorové techniky“ v oboru Stavebnictví. I tuto práci odborná komise doporučila k postupu do okresního kola. V oboru Tvorba učebních pomůcek soutěžili: Jakub Čada s prací: „NF Wobbler 10-100 Hz“, Jiří Hlušička rovněž s prací: „NF Wobbler 10-100 Hz“, Radek Pilař s prací: „Nízkofrekvenční výkonový zesilovač“, Radek Vagenknecht s prací: „Laboratorní zdroj 0-30 V,2 – 3 mA“ a Ladislav Bíba s prací: „Generátor funkcí, řízený mikroprocesorem“ (všichni třída ES4). Z této kategorie postoupil do okresního kola Ladislav Bíba. Z oboru Fyzika postoupil se svou prací: „Meteostanice“ Michal Rychlý (třída EA4).
Všechny práce, prezentované na školním kole soutěže SOČ měly velmi dobrou úroveň a je nutné poděkovat pedagogům, kteří studenty vedli za jejich obětavou práci. Soutěž byla veřejná a mnozí studenti se přišli podívat, jak jejich spolužáci dovedou prodat výsledky své práce. Doufáme, že zejména mladší studenty bude toto letošní kolo inspirovat k účasti na soutěži v příštím školním roce.

Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme úspěšné umístění v okresním kole, které se uskuteční 19.4.2013 v Jičíně. Doufáme, že i letos postoupí některý z našich studentů do krajského kola, které se bude konat 15. května v Hradci Králové a také do celostátního kola v Brně.