Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Elektrotechnická olympiáda 2013

 

Místo konání: ČVUT, fakulta elektrotechnická, katedra Telekomunikační techniky

 

Dne: 8. 3. 2013

 

Dne 8. 3. 2013 bylo finále Elektrotechnické olympiády. Z uchazečů, kterých bylo přes tisíc se zúčastnilo prvního kola 245 (forma testu) a následně v druhém kole museli účastníci předvést své práce formou prezentací. Po druhém kole porota vybrala 12 finalistů, mezi které se probojovali i dva naši žáci studijního oboru Automatizační technika David Novotný a Ludvík Saska.

Finále se konalo přímo v budově ČVUT na katedře telekomunikační techniky. Soutěž byla pod patronací prof. Ing Dušana Maga PhD. Členové poroty byli odborníci z katedry, včetně Doc. Ing. Jaroslava Svobody CSc. V soutěži bylo provedeno vyhodnocení pouze prvních tří úspěšných účastníků, kteří získali ocenění a zároveň i finanční podporu pro školu. Je velkým úspěchem, že dva studenti se probojovali v takto náročné soutěži do finále. Tento úspěch byl završen skvělým třetím místem

 

Davida Novotného
s prací

-Analogový robot-

Oběma soutěžícím patří poděkování za vzornou reprezentaci školy a výbornou prezentaci odborných znalostí a dovedností.

 

Ing. Evžen Havlík