Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Exkurze do Drážďan

Dne 19. 12. 2006 proběhla výchovně-vzdělávací exkurze do Spolkové republiky Německo. Plán byl zajímavý a velice pestrý. A také napínavý, neb ráno jsme čekali na jednoho studenta, který si zapomněl doklady, a když jsme se dočkali, vyrazili jsme k hranicím a těšili jsme se na geologickou raritu – čedičovou vyvřelinu zvanou Panská skála v podobě varhan, s malým jezírkem a povětřím jako na Sibiři. Tato skála se nachází v obci Prácheň a je spojena se snad nejkrásnější  naší  nafilmovanou pohádkou Pyšná princezna. Přejezd přes hranice byl hladký, jako i vše ostatní včetně počasí. Takže nic nebránilo prohlédnout si znovuobnovený kostel Frauenkirche, který byl vybudován podle původních plánů do své impozantní podoby, i když byl nálety spojenců na konci války srovnán se zemí. Pak  již směřovaly naše kroky do Dopravního muzea – Verkehrsmuseum, kde jsme strávili dobré dvě hodinky a vrátili se do dětství spojeného s autíčky, vláčky a podobnými radostmi. Dále jsme se zajímali o vánoční obyčeje a zvyky, a tedy jsme zamířili na staré tržiště, kde na nás dýchla atmosféra starých vánoc. Nové soudobé vánoce jsme si užili na novém tržišti a s nastupující tmou, vánočními světélky, vůní štoly, perníčků, jehličí a svařeného vína jsme Drážďany opustili s tím, že opět brzy něco podobného podnikneme. Bylo nás celkem 51, z toho 47 studentů ze tříd E1M, S1A, M2, S2, E4, P2A, z řad pedagogů Mgr. Burešová, Mgr. Bláhová, Ing. Hejna a vedoucí vychovatelka V.Kvapilová.