Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Číslicová technika v praxi

Studenti 4. ročníku mechatroniky sestavili funkční model jeřábu. Ke konstrukci modelu byly využity součásti různých stavebnic a funkčních celků, které jsou pro tento účel k dispozici v laboratořích VOŠ a SPŠ, Jičín. K řízení pracovních procesů jeřábu je použito programovací relé LOGO od firmy Siemens. Program do tohoto relé se tvoří pomocí logických operátorů a funkcí, které se vyučují v číslicové technice.

Cílem této samostatné práce bylo aplikovat teoretické znalosti z předmětu číslicová technika do praxe, ukázat nutnost znalostí nejen z vlastního oboru, ale i pochopení technologií, které budou ovládané. A v neposlední řadě dospěli studenti k poznání, že při zkouškách je třeba navržené řešení různě modifikovat.

Číslicová technika I

Studenti 4. ročníku mechatroniky zrealizovali řídicí systém k modelu pracovního stroje. Model pracovního stroje je od společnosti Fischer technik a je vybaven elektronickým rozhraním pro připojení libovolného řídicího systému.

K řízení pracovních procesů stroje studenti použili programovací relé LOGO od firmy Siemens. Program do tohoto relé se tvoří pomocí logických operátorů a funkcí, které se vyučují v číslicové technice.
Studenti opět aplikovali teoretické znalosti z předmětu číslicová technika do praxe, zároveň pochopili, že všechny problémy je nutné řešit komplexně s využitím technologií, které budou ovládané.

Číslicová technika II

Pavel Klika