Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Druhý ročník soutěže NAG na naší škole

 

Ve čtvrtek 28. února 2013 proběhlo na naší škole podruhé školní kolo soutěže Networking Academy Games, která prověřuje dovednosti studentů v oblasti počítačových sítí. Tentokrát byla soutěž rozdělena do dvou kategorií, a to zvlášť pro studenty třetích ročníků zaměřená na směrování a pro studenty čtvrtých ročníků, kde bylo součástí řešení i programování switchů.
Soutěže se zúčastnilo celkem devět studentů třetího a čtvrtého ročníku. V kategorii 3. ročníků si nejlépe vedl student Filip Nedbal ze třídy I3A. Další dvě místa obsadili studenti Martina Egrtová a Milan Vancl opět ze třídy I3A. V kategorii 4. ročníků zvítězil student Matěj Řehák ze třídy I4A. Za ním mnoho nezaostal i druhý v pořadí Daniel Kendík rovněž ze třídy I4A. Studenti Matěj Řehák, Daniel Kendík a Filip Nedbal se zároveň nominovali do národního finále soutěže tříčlenných hlídek HS3, která se bude konat 22. března na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze.
Všem členům soutěžního družstva přejeme do národního finále co nejlepší využití získaných vědomostí.

 

V. Vik