Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Soutěž NetRiders poprvé v ČR
 

V pondělí 16. dubna od 15,00 hodin se poprvé v ČR konala on-line vědomostní soutěž studentů o znalostech problematiky navazující na Cisco vzdělávací program, především modul IT Essentials.

V bohatém počtu se soutěže v učebně MIT pod dohledem našich lektorů Miloslava Breta a Jany Špicarové zúčastnili studenti 1. a 2. ročníku studijního oboru informační technologie. Z různých středních škol soutěžilo v prvém ročníku NetRiders CZ celkem 38 studentů. Těsně za stupni vítězů se v tomto klání umístil student Vojtěch Saidl ze třídy I1A (4. místo), dalšího pěkného umístění dosáhli studenti Filip Nedbal (7. místo), Michal Klacik (8. místo) a Tomáš Havrda (10. místo), všichni ze třídy I2A.

K dosaženému umístění všem zúčastněným blahopřejeme a zároveň přejeme hodně úspěchů v dalších podobných soutěžích.

V. Vik