Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Národní kolo NAG 2012

V pátek 30. března jsme se opět zúčastnili národního finále soutěže tříčlenných hlídek HS3 v síťových dovednostech Networking Academy Games na Fakultě informatiky a managementu v Hradci Králové. Tentokrát nás ve finále zastupovali první tři ze školního kola soutěže, které proběhlo 29. února. Šlo o studenty čtvrtých ročníků Oldřicha Svobodu a Lukáše Vokráčka, ke kterým do soutěžní trojice patřil vítěz školního kola Jan Kraus ze třetího ročníku. Příprava na soutěž v tomto školním roce již neprobíhala průběžně od září vzhledem k tomu, že teoretické i praktické základy již studenti z určité části získali ze studia předmětu počítačových sítí oboru informační technologie. Proč jenom zčásti? Protože teprve studenti třetího ročníku tohoto oboru studující dle ŠVP budou ve čtvrtém ročníku absolvovat techniku programování sítí s přepínači potřebnou ke kompletní přípravě na soutěž NAG.

Jak jsme se tedy letos umístili? Získali jsme celkově desáté místo ze čtrnácti účastníků a částečně nás může potěšit, že bodové rozdíly k řadě umístění před námi byly velice nízké.
V každém případě členové družstva určitě získali řadu cenných zkušeností, které jim mohou pomoci při dalším studiu problematiky počítačových sítí.

V. Vik