Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Návštěva
Rakouského kulturního fóra a Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze

 

Skupina studentů – němčinářů navštívila ve středu 21. března 20212 dvě zajímavé instituce v Praze. Rakouské kulturní fórum se zabývá propagací Rakouska a pořádáním řady kulturních akcí. Na setkání vedení této instituce se studenty dorazili i pracovníci Velvyslanectví Rakouské republiky pod vedením Vyslance pro venkov a životní prostředí (dr. Peter Hancvencl).

Odpolední část programu byla věnována návštěvě Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v reprezentativním Lobkowickém paláci. Zde proběhlo informativní setkání a diskuze. Součástí programu bylo i promítání dokumentu o podzimu 1989, kdy se zahrada ambasády stala útočištěm stovek utečenců z tehdejší NDR.
Celý program setkání i návštěvy ambasády se odehrával v němčině, zcela v souladu s probíhajícím projektem „Šprechtíme“ (kampaň SRN a Rakouska na podporu výuky německého jazyka).

 

Alena Chlumská