Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Postup do finále v soutěži mladých mechatroniků Festo 2012

 

Jakub Kutík a Jan Šír ze třídy M4 postoupili do finálového kola “Soutěže mladých mechatroniků Festo 2012” v kategorii PLC – řídicí systémy.

Šest postupujících družstev se utká ve finálovém kole, které se uskuteční 13. března 2012 na centrále firmy Festo v Praze – Modřanech.

Úroveň soutěžících dvojic byla velmi vysoká, přesto se naši žáci dostali z 21 soutěžních týmů mezi šest postupujících.

Soutěžní komise – v souladu se zadáním a vstupními informacemi – hodnotila a měla k dispozici:

– věcnou správnost řešení
– čas vypracování
– doplňková kriteria