Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Škola hrou aneb výlet do historie s angličtinou

 

Nechce-li hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře. Takto se dá označit smysl akce, která se konala 17. února 2012 na strojním oddělení VOŠ a SPŠ Jičín. Toto místo navštívili herci z divadla The Bear Educational Theatre, kteří se ve svých hrách rádi zaměřují na britskou a evropskou minulost. Kromě dat z dějepisu si však přítomní diváci prověřili i svůj um v jazyce. Celé představení totiž probíhalo v angličtině.

Tři mladí lidé provázeli stovku studentů anglickou historií od 17. století přes světové války až po současnou dobu. Zkušení herci však i velmi vážná témata zlehčovali typickým humorem, který jest vlastní pro zemi gentlemanů, a také frázemi, jež by člověk očekával spíše v jednadvacátém století, a ne během nepokojů mezi králem a parlamentem.

Nesmírně zábavnou, neustále však výpravnou formou trojice pořádala pro studenty různé kvizy a soutěže, které souvisely s významnými osobnostmi pocházejícími ze Skotska. Aby umělci probudili z letargie oněmělé publikum, které pouze s otevřenými ústy zhlíželo neuvěřitelné výkony týkající se choreografie, mluveného projevu a tóniny účinkujících, umožnili, aby se v očích kamarádů zvěčnili i někteří žáci. Pomáhali v předvádění některých scének, jež zasahovaly i do dějin českých zemí (konkrétně účast českých pilotů v letecké bitvě o Anglii za druhé světové války). Smích a potlesk valící se plnou tělocvičnou pouze potvrzuje, že pokud jsou herci skvělí, nezáleží na místě, kde hrají, ale na tom co umí nejlépe – bavit diváky.

Po utichnutí několikaminutového aplausu nezbývalo nic jiného než talentované mistry opustit. Výtečné představení již zůstane pouze ve vzpomínkách. Ve vzpomínkách, díky nimž se člověk nejednou opakovaně zasměje, utře si slzy štěstí a umane si, že by dal cokoliv, aby se mohl vrátit do tělocvičny a opět si nechat vyložit britskou historii zábavným, poučujícím a především srozumitelným a libým tónem tří anglicky mluvících herců, kteří ukázali, že výuka nepředstavuje pouze synonymum pro ohnutá záda, vypsanou ruku a oči bolavé od čtení.

Následovníci Jana Amose Komenského navštívili VOŠ a SPŠ Jičín, která na to může být pyšná. Kéž by ji tato událost opět postihla příští rok. Nejeden student, nejedna třída, nejeden obor by chtěl onu krásu vidět, byť ve stejném kabátě, ještě jednou.

Michal Klacik
student I3A