Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

První školní kolo soutěže NAG 2012

Ve středu 29. února 2012 se na naší škole konalo poprvé školní kolo soutěže Networking Academy Games, která prověřuje dovednosti studentů v oblasti počítačových sítí. Přestože se již několik let účastníme národního finále této soutěže, letos poprvé proběhlo i školní kolo, poněvadž běžná výuka v oboru informačních technologií již dospěla k programování směrovačů.

Soutěže se zúčastnilo celkem sedm studentů třetího a čtvrtého ročníku. Nejlépe si vedl student Jan Kraus ze třídy I3B. Další dvě místa obsadili studenti Oldřich Svoboda ze třídy IT4A a Lukáš Vokráčko ze třídy IT4B. Tito tři se nominovali do národního finále soutěže tříčlenných hlídek HS3, která se bude konat 30. března na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Čtvrtým místem se do funkce náhradníka pro národní finále nominoval student Josef Kvapil ze třídy I3B.

Všem členům soutěžního družstva přejeme do národního finále co nejlepší využití získaných vědomostí.

 

V. Vik