Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Divadelní představení – Generálka Jeho Veličenstva

Dne 21. listopadu 2011 se vypravily třídy ET1 a ST3 naší školy na divadelní představení do Mladé Boleslavi. Žáci shlédli komedii Generálka Jeho Veličenstva Jiřího Hubače.

Komedie se odehrává v době 19. století, kdy je Napoleon vězněn na ostrově sv. Heleny. Císařovou povinností již není starost o vojsko, ale má zcela jiné obavy jako například přemnožené krysy, zápasy s pobočníky, starosti o jídlo apod. V tomto zajetí se setkává s odvážnou Francouzkou Pontiovou (=Josefínou). Josefína si k němu přišla pro odměnu za ztrátu svého manžela. Tato žena již od prvopočátečního vstupu na scénu přesvědčuje diváka, jak je odvážná, a že si dokáže poradit s jakoukoliv neplechou a nepravostí. Sám císař Napoleon musí nakonec uznat, že Josefína je od rány a nebojí se ani generálů ani guvernéra. Divadelní představení bylo velice poutavé jedním ze svých námětů – vztahu ženy a muže.

Radka Nováková a Alena Kvapilová