Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Divadelní představení

 


Vedle filmových představení škola připravuje pro studenty i návštěvy divadelních pořadů.
Velmi úspěšné bylo setkání s klaunskými výstupy z her Osvobozeného divadla. Forbíny propojené písněmi byly jedinečnou příležitostí, jak si udělat představu o divadelní tvorbě Voskovce a Wericha. Navštívili jsme také Městské divadlo Mladá Boleslav. Vybrané první ročníky  zhlédly Vančurovu Josefínu. Muzikálová verze české obdoby „Pygmaliónu“ o dívce Josefíně, která se z pouliční zpěvačky stane studentkou konzervatoře, byla zajímavou podívanou. Hra J. K. Tyla Tvrdohlavá žena obohatila znalosti studentů.Lidová báchorka vypráví o síle lásky, která za pomoci  dobrého ducha českých hor Zlatohlava obměkčí jedno životem zatvrzelé srdce.
Každoročně  společenskou a kulturní událostí je maturitní ples čtvrtých ročníků SPŠ a studentů VOŠ.

Kulturní pořady jsou netradiční formou výchovně vzdělávacího procesu, alternativní formou výuky. Proto v nich bude  i nadále škola pokračovat.