Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Výměnná praxe 3. ročníků – slovenští studenti na SPŠ v Jičíně

Ve dnech 14. až 20. 5. 2011 proběhla výměnná praxe 3. ročníků naší školy se studenty ze Stredné priemyselné školy v Martině na Slovensku. Různorodý pracovní program hostujících slovenských studentů oboru elektrotechnika probíhal v obou budovách naší školy. Tato skupina v počtu 12 žáků se účastnila výuky odborných předmětů, seznámila se s vybavením specializovaných učeben, řešila zadané úkoly. Program byl doplněn o příjemně strávené volné chvíle. Sportovní vyžití bylo kombinováno s poznáváním Jičína a jeho okolí. Studenti ze Slovenska navštívili také Český ráj (Trosky, Podtrosecká údolí, Valdštejn, …), jedno odpoledne bylo věnováno návštěvě ojedinělých skalních útvarů – Prachovským skalám. Zahraniční studenti projevili také spokojenost s ubytováním a vřelou atmosférou na našem domově mládeže.

Dle odezvy všech studentů můžeme výměnnou praxi hodnotit velmi kladně. V následujících letech předpokládáme další úspěšnou spolupráci obou škol.

Petr Hejna, Alena Chlumská