Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Výměnná praxe studentů 3. ročníku VOŠ a SPŠ, Jičín

Získání zkušeností, seznámení s přístrojovým vybavením školy, navázání přátelství i schopnost domluvit se ve slovenštině – to všechno bylo cílem první výměnné praxe na SPŠ v Martině.

Studenti 3. ročníku se zúčastnili přednášek, vyzkoušeli si práci s přístroji a zařízením na odbornou výuku, obdivovali ročníkové práce tamních studentů. Volný čas byl vyplněn kulturně – historickým poznáním Martina, návštěvou blízkého skanzenu slovenské vesnice, výletem na Velkou Fatru i sportovním utkáním ve florbale.

Výměnná praxe splnila beze zbytku naše očekávání.

Mgr. Milena Drobníková,
třídní učitelka, VOŠ a SPŠ Jičín