Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Studentská odborná činnost na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole, Jičín.

 

I v tomto školním roce se naše škola zúčastnila 33. ročníku „Studetské odborné činnosti“. Do školního kola se přihlásilo 17 studentů, kteří soutěžili v šesti kategoriích. Školní kolo proběhlo dvoukolově ve dnech 9.4 a 15.4. 2011. Odborná komise, složená z pedagogů naší školy vyhodnotila nejlepší práce z jednotlivých oborů a ty pak postoupily do krajského kola soutěže. Toto kolo se kolnalo 12.5.2011 v Domě dětí a mládeže Hradec Králové. Naši školu zde reprezentovalo 6 studentů ve čtyřech kategoriích.

V kategorii „Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie“ Petr Tauchman s prací „Pneumaticko – elektrický převodník“. V kategorii „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ Jakub Brendl s prací „Zlepšování kvality regulace u nespojitě řízených technologických procesů“ a Vojtěch Skřivánek s prací „Devítipásmový ekvalizér s indikátorem buzení“. V kategorii „Informatika“ prezentovali svoji práci „Nástroj pro měření útlumových charakteristik, osciloskop a generátor“ Ondřej Janata a Lukáš Neoproud. V oboru „Fyzika“ nás zastupoval Martin Vít s prací „Dynamické vlastnosti automobilového tlumiče“.

Práce hodnotily odborné komise, složené z odborníků z praxe a pracovníků Domu dětí a mládeže. Tyto komise hodnotily vždy několik oborů.

Obhajoby studentských prací probíhaly tak, že nejprve studenti stručně prezentovali řešení své práce a její případné pokračování do budoucna. V další části obhajoby pak porota a přítomní mohli řešitelům klást otázky.

V letošním ročníku obstáli naši studenti velmi dobře, o čemž svědčí i výsledné umístění. V kategorii „Informatika“ obsadili Ondřej Janata a Lukáš Neoproud 1. místo a postoupili tak do celostátního kola SOČ . V kategorii „Fyzika“ jsme obsadili 1. místo Martinem Vítem, který tak rovněž postoupil do celorepublikového kola. Petr Tauchman obsadil se svojí prací 4. místo, Vojtěch Skřivánek 5. místo a Jakub Brendl 6. místo.

Úspěchem v letošním ročník krajského kola jsme tak navázali na velmi dobrý výsledek v loňském ročníku, ve kterém rovněž dva naši studenti postoupili do celorepublikového kola.

Všem účastníkům krajského kola gratulujeme k umístění a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy. Postupujícím do celostátního kola pak přejeme co nejlepší umístění.