Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

KYBER ROBOT 2011

 

Vítězem v soutěži KYBER robot na TUL se stal David Novotný z ET2

 

Do soutěže vyhlášené Fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci "KYBER robot 2010“ se zapojili studenti osmi středních škol z celé republiky. Předmětem soutěže byla libovolná kreace malých výukových programů podle volné invence soutěžících. Porota hodnotila choreografii a kreativitu sestavy, využití všech funkcí robota a dodržení časového limitu.

 

Soutěž měla velmi dobrou úroveň a byla podporována přímo rektorem vysoké školy, garantem soutěže byl prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., děkan fakulty. Krom soutěže "Libovolný robot", byla vypsána i kategorie "Stavebnice Bioloid". Naše škola měla zastoupení i v hodnotitelské komisi.

 

Kyberrobot 2010 Kyberrobot 2010
Kyberrobot 2010 Kyberrobot 2010
Kyberrobot 2010 Kyberrobot 2010