Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

SÁLOVÁ KOPANÁ

 

Protože se v letošním školním roce přihlásilo hodně škol na sálovou kopanou, tak se hrála okrsková kola. Dne 14. prosince 2009 se konalo v Jičíně za účasti 3 družstev, z kterých postupovaly dvě školy do okresního finále, které se bude konat v únoru 2010 v Lázních Bělohrad.

Na první pohled snadný postup pro naši školu, když v každé třídě je u nás x registrovaných fotbalistů. Navíc proti nám stály daleko menší školy, kde je chlapců jako šafránu.