Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

26-41-M/01 Elektrotechnika

Úspěšné absolvování studia v oboru vzdělání 26-41-M/01 je předpokladem pro splnění kvalifikace poučené osoby v souladu s § 19 zákona č. 250/2021 Sb., zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

Úspěšné absolvování studia v oboru vzdělání 26-41-M/01 je předpokladem pro splnění kvalifikace poučené osoby v souladu s § 19 zákona č. 250/2021 Sb., zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a § 3, 4 a 9 nařízení vlády 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice. 

Obor se zaměřuje na oblast používání konstrukčních, grafických a kancelářských programů, práci s pneumatickými členy, simulace a návrhy elektronických obvodů, programování řídicích systémů a mikrokontrolérů, návrhy regulačních a automatizovaných systémů, práci se snímači různých veličin a na základy měření.