Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

23. 3. 2017 navštívili naši školu VOŠ a SPŠ, Jičín děkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. a proděkan pro vnější vztahy a studium v anglickém jazyce Ing. Miloš Hernych, aby s vedením naší školy dohodli konkrétní plán spolupráce. Děkan fakulty tak reagoval na náš zájem zintenzivnit spolupráci obou škol a využívat technologický i personální potenciál obou škol.

Spolupráce se ve třech pilířích zaměřuje na vzdělávání pedagogických pracovníků, provádění praktických cvičení žáků v laboratořích TUL a spolupráci při zadávání individuálních maturitních prací.