Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Projekty a aktivity

Svářečská škola

Našim žákům i veřejnosti nabízíme možnost složení zkoušek ve svářečské škole a získat průkaz odborné kvalifikace svářeče. Více informací o svářečské škole

IQRF Smart School

IQRF Smart School je program zaměřený na podporu výuky, vzdělávání a praktických dovedností studentů středních a vysokých škol v oblasti bezdrátové komunikace, technologie IQRF a internetu věcí..

Fakultní škola TU Liberec

Naše škola je Fakultní školou Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci. Tento titul je propůjčován významným středním školám, se kterými fakulta úzce spolupracuje. Umožňuje naší škole s fakultou spolupracovat v oblasti dalšího zkvalitňování výuky. Naši žáci mohou navštěvovat Fakultu strojní nejen v rámci plánovaných exkurzí, ale mohou i využívat vybavení FM TUL k aktivitám, které směřují k zvyšování jejich odborných kompetencí a ke zvyšování motivace ke studiu.

Cisco akademie

Cisco Networking Academy Program (Netacad) je revoluční – inovativní – modelové partnerství mezi privátní a státní sférou. Žákům umožňuje získávat znalosti a dovednosti v oblasti počítačových sítí a kybernetické bezpečnosti. Naši žáci mají možnost získat certifikát, dokládající získané znalosti.