Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Užitečné informace

Nabídka oborů

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

Do dne:Činnost
31. 1. 2022ředitelka střední školy vyhlásí 1. kolo přijímacích řízení ředitelka vypíše kritéria přijímacího řízení
1. 3. 2022odevzdání přihlášky

12. 4 a 13. 4. 2022konání školních přijímacích zkoušek do 1. ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou, pokud jsou vypsány
  • V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy.
  • Přijímací řízení bude konáno jednotnou přijímací zkouškou.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY

Do dne:Činnost
31. 1. 2022ředitelka střední školy vyhlásí 1. kolo přijímacích řízení ředitelka vypíše kritéria přijímacího řízení
1. 3. 2022odevzdání přihlášky
  • V případě tříletých učebních oborů vzdělání uchazeč podává přihlášku na dvě školy nebo dvě přihlášky na jednu školu na různé obory.
  • Přijímací zkouška se nekoná.
  • Uchazeč bude přijat na základě výsledků ze základní školy.