Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

2. kolo přijímacího řízení pro učební obory

Ředitelka školy vyhlašuje dle § 59 a následujících a § 169 odst. 2 písm. f) školského zákona druhé kolo přijímacího řízení do tříletých učebních oborů. 

Termín podání přihlášek je do 18. května 2023.

Více informací zde

Mgr. Lea Vojtěchová, v.r.
ředitelka školy
V Jičíně 10. 5. 2023